Preventieve aanpak

Voor gezonde(re) medewerkers

De waarde van gezonde en fitte medewerkers draagt enorm bij aan de gezondheid van een organisatie. Investeer in de toekomst en begeleid medewerkers naar een betere balans waarin zij zowel fysiek als mentaal fit zijn. 

vitaliteit op de werkvloer

Wil je weten hoe FITWERKT! jouw organisatie en medewerkers van meerwaarde kan zijn?

Ziekteverzuim

Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Dat komt neer op circa 400 euro per jaar per werknemer.

De invloed van ernstig overgewicht

Het ziekteverzuim van een werknemer met ernstig overgewicht is ongeveer 5,5 %, terwijl dat bij iemand met een gezond gewicht ongeveer 2,9% is. Daarbij duurt het vaak langer voordat een werknemer met overgewicht is hersteld.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in de leeftijdsgroep van 30 jaar tot 65 jaar 53% overgewicht heeft (betreft matig tot ernstig overgewicht). De kosten van ziekteverzuim door medewerkers met ernstig overgewicht bedragen jaarlijks 600 miljoen euro. Dit komt door de behandeling van de gevolgen van overgewicht en obesitas, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, galstenen, maar ook psychosociale klachten. 

Remedie tegen burn-out klachten en studiestress

Mooi inzicht na een studie waarbij is gekeken naar beginnende burn-out klachten en de meerwaarde van bewegen, in dit geval (hard)lopen. 

Met het FITWERKT! programma ligt de focus op voeding, waarbij aandacht is voor bewegen, ontspanning en slaap. Ook uit dit artikel blijkt de waarde van al deze vier componenten in relatie tot je gezondheid en mate van energie.

 

Mijn missie: meer fitte medewerkers op de werkvloer. 

 

Dagelijks leert FITWERKT! mensen om beter voor zichzelf te zorgen door eenvoudige handvaten aan te dragen die helpen om nieuwe gewoontes aan te leren. Na 8 sessies ervaren de deelnemers al een positief verschil en zijn ze zowel fysiek als mentaal fitter.

Wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl

Ruim 80% van de corona-patiënten op de IC heeft ernstig overgewicht (obesitas). Aandacht voor een betere levensstijl is juist nu extra belangrijk. Mensen met (ernstig) overgewicht lopen een groter risico om ziek te worden omdat hun weerstand lager is.