Feiten gezondheid

Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Dat komt neer op circa 400 euro per jaar per werknemer.

 

Een vitale medewerker

 

 • Heeft meer zelfvertrouwen
 • Zit beter in zijn vel en dit heeft een positief effect op werk, relaties en andere zaken
 • Is actiever en heeft meer energie
 • Presteert beter en levert kwalitatief beter werk
 • Is minder vaak ziek en herstelt sneller bij ziekte
 • Is mentaal weerbaarder, meer ontspannen en daardoor beter in balans. 

 

Winst voor de werkgever 

 

 • Lager verzuim, sneller herstel
 • Gezonde en energieke medewerkers
 • Lichamelijk en geestelijk sterkere medewerkers.
 • Meer ontspannen en tevreden medewerkers
 • Verhoging productiviteit en kwaliteit van het werk
 • Positief imago van uw bedrijf
 • Passend bij thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

Uit onderzoek blijkt dat 27% van de werknemers niet lekker in zijn vel zit. 47% van de bevolking heeft overgewicht en circa 11% obesitas. De kosten van ziekteverzuim door te zware medewerkers bedragen jaarlijks 600 miljoen euro. Dit komt door de behandeling van de gevolgen van overgewicht en obesitas, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, galstenen, maar ook psychosociale klachten.

 

Het ziekteverzuim van een werknemer met ernstig overgewicht is ongeveer 5,5 %, terwijl dat bij iemand met een gezond gewicht ongeveer 2,9% is. Daarbij duurt het vaak langer voordat een werknemer met overgewicht is hersteld.