Resultaat vitaliteitsprogramma

Een fitte werknemer resulteert tot een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. 'FIT WERKT!' óók voor jouw organisatie. 

Maak een afspraak en klik hier: FITWERKT! bij mij op de werkvloer.

 

Een vitale werknemer 

 

 • Heeft meer zelfvertrouwen
 • Zit beter in zijn vel en dit heeft een positief effect op werk, relaties en andere zaken
 • Is actiever en heeft meer energie
 • Presteert beter en levert kwalitatief beter werk
 • Is minder vaak ziek en herstelt sneller bij ziekte
 • Is mentaal weerbaarder, meer ontspannen en daardoor beter in balans.

Winst voor de werkgever 

 

 • Lager verzuim, sneller herstel
 • Gezonde en energieke medewerkers
 • Lichamelijk en geestelijk sterkere medewerkers.
 • Meer ontspannen en tevreden medewerkers
 • Verhoging productiviteit en kwaliteit van het werk
 • Positief imago van uw bedrijf
 • Passend bij thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

FITWERKT! op de werkvloer

FITWERKT! zorgt voor een duurzame aanpak waardoor jouw medewerkers hun inzet 100% terug verdienen. Stap voor stap ervaart de werknemer hoe hij invloed kan uitoefenen op een hogere mate van vitaliteit.

Door zelf keuzes te maken is het programma passend voor ieder individu; de kracht van FITWERKT! is om eenvoudige handvatten aan te rijken zodat ieder individu een persoonlijke verandering doormaakt ten goede van zijn vitaliteit. 


Vitaliteitstraject

   

Kennismaking organisatie

 

Werving & analyse medewerkers 

 

Start programma

8 weken

40-50 min. per week

10-15 deelnemers per groep

 

Tussentijdse 

+

eindevaluatie

 

 

Vooruitblik 

 

Optioneel verlenging / instroom nieuwe werknemers