Resultaat vitaliteitsprogramma

Een fitte werknemer resulteert tot een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. 'FIT WERKT!' óók voor jouw organisatie. 

Maak een afspraak en klik hier: FITWERKT! bij mij op de werkvloer.

 

Een vitale werknemer 

 

 • Heeft meer zelfvertrouwen
 • Zit beter in zijn vel en dit heeft een positief effect op werk, relaties en andere zaken
 • Is actiever en heeft meer energie
 • Presteert beter en levert kwalitatief beter werk
 • Is minder vaak ziek en herstelt sneller bij ziekte
 • Is mentaal weerbaarder, meer ontspannen en daardoor beter in balans.

Winst voor de werkgever 

 

 • Lager verzuim, sneller herstel
 • Gezonde en energieke medewerkers
 • Lichamelijk en geestelijk sterkere medewerkers.
 • Meer ontspannen en tevreden medewerkers
 • Verhoging productiviteit en kwaliteit van het werk
 • Positief imago van uw bedrijf
 • Passend bij thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

FITWERKT! op de werkvloer

FITWERKT! zorgt voor een duurzame aanpak waardoor jouw medewerkers hun inzet 100% terug verdienen. Stap voor stap ervaart de werknemer hoe hij invloed kan uitoefenen op een hogere mate van vitaliteit.

Doordat de medewerker zelf gezondere keuzes leert maken is het programma passend voor ieder individu. 

Dankzij de eenvoudige handvatten maakt iedere medewerker een persoonlijke verandering door ten goede van zijn vitaliteit. Met een investering van 1 uur per week ervaart de medewerker na 8 sessies al een positief verschil. 


Vitaliteitstraject